Trạm Dừng Chân Minh Anh

Trạm Dừng Chân Minh Anh nơi tổ hợp ăn uống, xăng cho một chuyến hành trình dài

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57